Αναζήτηση

Προϊόντα

Η στρατηγική της ΙΡΑ, πέραν από την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των υπαρχόντων προϊόντων μας, που συνδέονται κυρίως με την παροχή επείγουσας βοήθειας στους τομείς Αυτοκίνητο, Ταξίδι, Υγεία και Κατοικία, εστιάζεται στην προώθηση νέων προϊόντων που λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές αλλαγές, ακολουθούν τις τάσεις της εποχής μας και έρχονται να δώσουν συνολικές λύσεις σε καθημερινές ανάγκες των πελατών μας. Τα προϊόντα μας κατατάσσονται σε 4 στρατηγικές κατηγορίες:

Αυτοκίνητο, Υγεία, Ταξίδι, Κατοικία, κάθε κατηγορία περιλαμβάνει επιμέρους υπηρεσίες ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και απαιτήσεων.


Αυτοκίνητο

 • Οδική βοήθεια
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Αυτόματη ενημέρωση ανοίγματος ζημιάς
 • Όχημα αντικατάστασης
 • Υπηρεσία διαχείρισης ζημιών
 • Νομική προστασία
 • Επέκταση εγγύησης

Υγεία

 • Ιατρική βοήθεια
 • Επείγουσα αερομεταφορά
 • 24ωρη γραμμή ιατρικών συμβουλών
 • Υπηρεσία συμβουλών διατροφής
 • Γραμμή εκτίμησης υγείας
 • Δεύτερη ιατρική γνωμάτευση
 • Διαχείριση ιατρικών ζημιών
 • Έλεγχος ιατροφαρμακευτικών δαπανών (ΤΡΑ)

Ταξίδι

 • Ταξιδιωτική βοήθεια
 • Ταξιδιωτικές πληροφορίες
 • Απώλεια αποσκευών
 • Καθυστέρηση πτήσης
 • Απώλεια συνδεδεμένης πτήσης
 • Ακύρωση ταξιδιού
 • Απώλεια εγγράφων

Κατοικία

 • Τεχνική οικιακή βοήθεια
 • Επισκευή ζημιών
 • Φροντίδα ηλικιωμένων & ασθενών
 • Υπηρεσίες Lifestyle:
  - Κρατήσεις θέσεων θεαμάτων
  - Dining
  - Διοργάνωση εκδηλώσεων
  - Gift & Shopping
 • 24/7 Call Center & help desk
Copyright © Inter Partner Assistance Greece 2010 - Αρχική | Sitemap